Facebook Pixel

Privacy en Cookie Policy

Jouw privacy is van het gootste belang voor Microforce. We stellen dan ook alles in het werk om je privacy maximaal te waarborgen wanneer je jouw persoonlijke gegevens achterlaat via onze website of in één van onze winkels.

Hieronder kan je lezen hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe ze worden bewaard.

 

Verantwoordelijke van de verwerking:

Microforce, gevestigd aan Brusselsesteenweg 441

9050 Gentbrugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.microforce.be

Brusselsesteenweg 441

9050 Gentbrugge

+32 (0)9 224 12 64

 

Microforce verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, wanneer je producten of diensten aanschaft, of wanneer je contact opneemt met onze verkoop- of servicedienst.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Interesses en type van reeds aangekochte goederen
 • Cookies
 • Camerabeelden opgenomen ten behoeve van beveiligingsdoeleinden
 • Mac adres van je smartphone voor zover je dit zelf toestaat
 • IP gegevens bij het bezoeken van onze site
 • Klantgegevens door onze eigen IT-systemen
 • Locatiegegevens bij bezoek van onze verkooppunten
 • MAC-adres van je smartphone bij aanwezigheid in één van onze verkooppunten voor zover je dit toelaat

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@microforce.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jouw persoonlijke gegevens worden verzameld om je te kunnen voorzien van een optimale en persoonlijke klantenservice. Aan de hand van je persoonlijke gegevens heb je eenvoudig toegang tot onze producten en diensten en word je op de hoogte gebracht van speciale producten die wellicht interessant zijn voor jou. Daarnaast gebruiken we je persoonlijke gegevens om je op de hoogte te houden van de nieuwste producten, aanbiedingen en andere informatie waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn.

 

Microforce verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Microforce analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Is het verplicht je persoonlijke gegevens te verstrekken?

Uiteraard heb je de vrije keuze om al dan niet persoonlijke informatie achter te laten bij Microforce. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, heeft dit echter tot gevolg dat we je in de meeste gevallen niet het product kunnen verkopen dat je wenst aan te kopen of niet op je vragen kunnen antwoorden wanneer je ons contacteert of één van onze winkels bezoekt.

Op bovenstaande bepalingen zijn geen uitzonderingen mogelijk tenzij je hiervoor ernstige en gerechtvaardigde redenen kan inroepen.

Indien je wenst dat de verzamelde gegevens niet gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden kan je dit kosteloos melden via mail op marketing@microforce.be en/of kan je je uitschrijven op onze communicatie via de ‘uitschrijven’ link die aanwezig is op elke communicatie die we uitsturen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Microforce neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Microforce) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Microforce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

 

We houden in de praktijk bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 • Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
 • Camerabeelden van onze winkels bewaren we niet langer dan 4 weken tenzij we een wettelijke verplichting hebben om deze langer te bewaren.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Als je jouw product door Microforce laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.
 • De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Openbaar register

U kan tevens te allen tijde het openbaar register bij de privacy commissie raadplegen op www.privacycommission.be, sectie openbaar register.

Delen van persoonsgegevens met derden

Microforce verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Microforce gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Microforce gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Microforce en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@microforce.be.

We zullen er alles aan doen om elke vermeende schending recht te zetten. Mocht een onderlinge schikking niet mogelijk zijn, dan kan je terecht bij de privacycommissie voor verdere informatie. 

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Microforce neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@microforce.be 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Microforce van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.